Dotacje MKIDN

MUZEUM OTRZYMAŁO DOTACJĘ CELOWĄ ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I  DZIEDZICTWA NARODOWEGO NA POKRYCIE KOSZTÓW WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA POTRZEBY REMONTU ZAMKU PIASTOWSKIEGO WYBUDOWANEGO PRZEZ KAZIMIERZA WIELKIEGO WRAZ Z OCZYSZCZENIEM FOSY ZAMKOWEJ I REMONTEM ZASTAWEK

 

Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego otrzymało w 2023 roku dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 339 000,00 zł na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektowej na potrzeby przyszłych prac remontowych i konserwatorskich zamku oraz oczyszczenia fosy zamkowej wraz z remontem zastawek.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

MUZEUM OTRZYMAŁO DOTACJĘ CELOWĄ ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO NA POKRYCIE KOSZTÓW WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA POTRZEBY PRZYWRÓCENIA SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ MAŁEJ RETENCJI NA TERENIE PARKU ZAMKOWEGO

Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego otrzymało w 2023 roku dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 64 700,00 zł na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania prac melioracyjnych na terenie parku zamkowego.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

MUZEUM OTRZYMAŁO DOTACJĘ CELOWĄ ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO NA POKRYCIE KOSZTÓW WYKONANIA INWENTARYZACJI ZABYTKOWEGO BUDYNKU KARCZMY DWORSKIEJ

Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego otrzymało w 2023 roku dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 33 825,00 zł na pokrycie kosztów wykonania inwentaryzacji zabytkowego budynku karczmy dworskiej.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

MUZEUM OTRZYMAŁO DOTACJĘ CELOWĄ ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO NA POKRYCIE KOSZTÓW PRZEBUDOWY CIĄGU PIESZEGO WRAZ Z KŁADKĄ, PROWADZĄCEGO DO BUDYNKÓW MUZEUM I MOSTU ZAMKOWEGO

Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego otrzymało w 2023 roku dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 1 000 000,00 zł na pokrycie kosztów przebudowy ciągu pieszego wraz z kładką, prowadzącego do budynków muzeum i mostu zamkowego.  W ramach realizacji zadania wykonywane są roboty przygotowawcze, roboty mostowe, roboty drogowe, nasadzenia drzew i krzewów. Prace prowadzona są pod nadzorem archeologicznym, inwestorskim  i autorskim.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

MUZEUM OTRZYMAŁO DOTACJĘ CELOWĄ ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO NA POKRYCIE KOSZTÓW PRAC REMONTOWYCH MOSTU PROWADZĄCEGO PRZEZ FOSĘ ZAMKOWĄ DO ZAMKU WYBUDOWANEGO PRZEZ KAZIMIERZA WIELKIEGO

Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego otrzymało w 2023 roku dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 763 358,00 zł na pokrycie kosztów remontu mostu prowadzącego przez  fosę zamkową do zamku wybudowanego przez Kazimierza Wielkiego wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego.

W ramach realizacji zadania wykonano prace remontowo-konserwatorskie mostu.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

MUZEUM OTRZYMAŁO DOTACJĘ CELOWĄ ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH PROGRAMU INFRASTRUKTURA KULTURY NA POKRYCIE KOSZTÓW PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA POTRZEBY ROZWOJU MUZEUM ZIEMI MIĘDZYRZECKIEJ IM. ALFA KOWALSKIEGO – ETAP III

Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego otrzymało w 2023 roku dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 58 824,12 zł na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji technicznej na potrzeby dalszego rozwoju – etap III. W ramach otrzymanej dotacji zostanie opracowany projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków Muzeum wraz z opracowaniem projektu rozbiórki istniejącego szamba i opracowania projektu nowego przyłącza wody pitnej i montażu hydrantu dla potrzeb ppoż. Dodatkowo zostanie opracowany projekt przebudowy i modernizacji budynku magazynowo-gospodarczego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

MUZEUM OTRZYMAŁO DOTACJĘ CELOWĄ ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO NA POKRYCIE KOSZTÓW ZAKUPU BUDYNKU SYNAGOGI W MIĘDZYRZECZU

Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego otrzymało w 2023 roku dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 3 858 720 zł na pokrycie kosztów zakupu zabytkowego budynku synagogi w Międzyrzeczu.  W ramach realizacji zadania zakupiono budynek synagogi oraz pokrycie kosztu opłat notarialnych.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

Muzeum otrzymało dofinansowanie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na potrzeby remontu mostu prowadzącego przez fosę do zamku w Międzyrzeczu

Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego otrzymało w 2020 roku dofinansowanie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości 43 050,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby remontu mostu prowadzącego przez fosę zamkową do zamku w Międzyrzeczu.

Dzięki otrzymanej dotacji została wykonana dokumentacja projektowa niezbędna do wykonania prac remontowych drewnianego mostu prowadzącego przez fosę do piastowskiego zamku wybudowanego przez Kazimierza Wielkiego.

Muzeum otrzymało dofinansowanie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizacje projektu z zakresu historii mówionej

Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego otrzymało w 2020 roku dofinansowanie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości 50 000,00 zł na realizację projektu z zakresu historii mówionej pn.: Skończyła się wojna, zaczęło się życie. Powojenne losy mieszkańców Pszczewa.

Dzięki otrzymanej dotacji został zakupiony niezbędny sprzęt audio-video oraz zostały zebrane i opracowane relacje świadków historii.

Muzeum otrzymało dofinansowanie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na zakup muzealiów

Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego otrzymało w październiku 2020 roku dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 9 500,00 zł na zakup muzealiów w ramach 51 Aukcji Książek i Grafiki, organizowanej przez Antykwariaty Warszawskie ,,Lamus”.

 

Dzięki otrzymanej dotacji Muzeum zakupiło rękopis, druki ulotne oraz wyroby rzemiosła artystycznego.

Zakupione muzealia wzbogaciły zbiory historyczne naszego Muzeum.

Przewiń do góry
Skip to content