Wynajem Zamku i muzeum

Spraw, że twoja uroczystość będzie niezapomniana dzięki zorganizowaniu jej w wyjątkowym miejscu jakim jest teren Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej!

Przed wynajmem

Co powinien zawierać wniosek o udostępnienie zamku i terenu parku, zwanych dalej Obiektami ?

Dane organizatora

Oraz opis charakteru imprezy wraz z czasem jej trwania

Zobowiązanie

O przyjęcie pełnej odpowiedzialności za obiekty oraz gości w trakcie trwania imprezy

Informacje

O posiadaniu sprawnego przyłącza elektrycznego w przypadku potrzeby korzystania z energii elektrycznej

Zobowiązanie

O przestrzeganiu norm pożarowych oraz zabezpieczeniu sanitarnym imprezy (ilość toalet)

Informacje

Czy impreza ma charakter komercyjny oraz czy będzie sprzedawany alkohol

Zobowiązanie

O przestrzeganiu regulaminu zwiedzania i przebywania na terenie Międzyrzeckiego Kompleksu Muzealnego oraz

Zobowiązanie

O przestrzeganiu regulaminu udostępniania przez Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej obiektów muzealnych na cele organizacji imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym (dostępny w siedzibie Muzeum )

Określenie

terminu i sposobu płatności za udostępniony Obiekt.

Do wniosku należy dołączyć: kopie zawiadomień policji, straży pożarnej i służb medycznych o planowanej imprezie, kopię ubezpieczenia OC, oświadczenie firmy ochroniarskiej, potwierdzające zabezpieczenie przez nią imprezy.

Wniosek o udostępnienie zamku i terenu parku, zwanych dalej Obiektami na organizację imprezy /wydarzenia/ powinien wpłynąć do sekretariatu Muzeum nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

Przed Przyjazdem Zapoznaj się z regulaminem muzeum

Przed wynajmem

Co powinien zawierać wniosek o udostępnienie pomieszczeń muzeum ziemi międzyrzeckiej ?

Dane organizatora

Oraz opis charakteru imprezy wraz z czasem jej trwania

Zobowiązanie

O przyjęcie pełnej odpowiedzialności za pomieszczenia oraz będące w nich eksponaty i sprzęt muzealny

Zobowiązanie

O przyjęciu pełnej odpowiedzialności za znajdujących się w pomieszczeniu ludzi w trakcie trwania imprezy,

Zobowiązanie

O przestrzeganiu regulaminu zwiedzania i przebywania na terenie Międzyrzeckiego Kompleksu Muzealnego oraz

Zobowiązanie

O przestrzeganiu regulaminu udostępniania przez Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej obiektów muzealnych na cele organizacji imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym (dostępny w siedzibie Muzeum )

Określenie

terminu i sposobu płatności za udostępnione pomieszczenia.

Wniosek o udostępnienie pomieszczeń na organizację imprezy /wydarzenia/ powinien wpłynąć do sekretariatu Muzeum nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

Przewiń do góry
Skip to content